Với tâm lý xấu chàng hổ ai, tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại, không vạch áo cho người xem lưng... nhiều phụ nữ đang dung túng cho chồng mình khi họ có lối sống, hành xử sai trái… Khi người thân gia đình biết chuyện cũng là lúc những hậu quả xấu đã xảy ra.