Đứng trước vành móng ngựa nghe tòa tuyên án, hẳn không ít phạm nhân tuyệt vọng: cuộc đời thế là hết. Nhưng chuỗi ngày tù tội đã giúp họ thấm thía được tội lỗi của mình, từ đó thổi bùng lên khát vọng sống, khát vọng hoàn lương, khát vọng cống hiến…