(VTC News) - Những pha bóng mà ngay cả các siêu sao bóng đá cũng chưa chắc thực hiện được.

Hoàng Việt (DMCMedia)