Thế giới động vật luôn ẩn chứa những điều kỳ thú và đầy bất ngờ đối với chúng ta. Các nghiên cứu khoa học gần đây đã bổ sung thêm một số điều kỳ thú của thế giới động vật. Đó là: