Tiếng nói đầy trách nhiệm của những người có trách nhiệm trước các vấn đề liên quan đến đời sống người dân, đến sự phát triển chung của đất nước... xảy ra trong tuần, đã tạo được niềm tin trong lòng đông đảo bạn đọc

Nhung phat ngon lam mat long dan - Anh 1

Infographic: Vương Fương Anh; dữ liệu: Gia Hy