TTO - Tạp chí Time vừa giới thiệu một số robot nổi tiếng trong các bộ phim của điện ảnh Mỹ, trong đó có Terminator, WALL-E, Optimus Prime...