Dù kỳ công chế biến và đổi món liên tục nhưng con vẫn lười ăn và nhẹ cân. Đưa con đi khám, bạn ngạc nhiên khi bác sĩ bảo: 'Lỗi tại mẹ. Đi học nấu và cho con ăn nhé!".