Hàng loạt siêu xe về Việt Nam trong năm Ất Mùi, phần lớn trong đó nhằm tránh những quy định về thuế trước 2016.

Minh Anh - Khương Nha - Lê Phát