Chỉ xuất phát từ một câu nói hoặc nhận định bình thường, nhiều thông tin được lan truyền tam sao thất bản trên mạng thành những câu chuyện đầy màu sắc.