Người ta nói rằng "một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ", điều đó quả thật đúng với những sự thật thú vị về nụ cười dưới đây.

Video: Những sự thật thú vị về nụ cười:

Theo Sống khỏe