Một khối băng lớn trông giống như một viên kẹo bạc hà khổng lồ, với những đường sọc xanh dương, xanh lá và nâu rất đẹp mắt. Còn một tảng khác thì trông như bị chọc thủng bởi một mũi giáo.