Đặc biệt đối với ung thư vùng đầu cổ, đa số bệnh nhân làm nghề nông và thường tiếp xúc với thuốc trừ sâu sử dụng trong nông nghiệp. Hơn 50% bệnh nhân có thói quen vệ sinh răng miệng kém