Nếu bạn muốn nhan sắc mỗi ngày một tồi tệ thì cứ việc duy trì những thói quen không lành mạnh dưới đây.