Nhiều tai nạn vô tình xảy ra khiến người xem không thể không cười.