Bài 1: Đụng đâu sai đó!Liên tục nhiều năm qua, Thanh Niên đã có nhiều bài phản ánh về sự lộng hành của ông Trần Xuân Đính, nguyên Tổng giám đốc, sau đó là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty miền Trung (Cosevco) khiến đơn vị này biến thành cái nhà không móng. Cuối cùng thì các cơ quan chức năng cũng vào cuộc và cho thấy sự việc còn hơn những gì bạn đọc từng biết...