Máy bay còn được gọi là những cánh chim nhân tạo - một sản phẩm thông minh của con người nhằm phục vụ chuyên chở người, hàng hóa bằng đường hàng không....