Bạn rất vui vì nàng đã chấp nhận lời hẹn hò của mình. Việc tiếp theo là chuẩn bị cho buổi hẹn đó. Bạn đã có ý tưởng gì chưa?