Bạn nghĩ những cành củi khô hay thân cây bỏ đi có thể làm được gì? Rất nhiều thứ từ mắc áo, tranh tường, ghế trang trí, đèn ngủ... hay những thứ như gợi ý sau đây.

Nhung y tuong trang tri doc dao tu... cui kho - Anh 1

Nhung y tuong trang tri doc dao tu... cui kho - Anh 2

Nhung y tuong trang tri doc dao tu... cui kho - Anh 3

Nhung y tuong trang tri doc dao tu... cui kho - Anh 4

Nhung y tuong trang tri doc dao tu... cui kho - Anh 5

Nhung y tuong trang tri doc dao tu... cui kho - Anh 6

Nhung y tuong trang tri doc dao tu... cui kho - Anh 7

Nhung y tuong trang tri doc dao tu... cui kho - Anh 8

Nhung y tuong trang tri doc dao tu... cui kho - Anh 9

Nhung y tuong trang tri doc dao tu... cui kho - Anh 10

Nhung y tuong trang tri doc dao tu... cui kho - Anh 11

Nhung y tuong trang tri doc dao tu... cui kho - Anh 12

Nhung y tuong trang tri doc dao tu... cui kho - Anh 13

Nhung y tuong trang tri doc dao tu... cui kho - Anh 14

Nhung y tuong trang tri doc dao tu... cui kho - Anh 15