Bạn Pham Ngoc Kha (pnkha_2005@yahoo.com) hỏi: Em muốn biết những yêu cầu về tuyển sinh hệ quân sự về chiều cao cân nặng. Quân sự có hệ cao đẳng nào (cụ thể)?