Hãng Nike vừa quyết định dừng đặt hàng với ba nhà máy ở Trung Quốc và một nhà máy ở Việt Nam do kinh tế toàn cầu suy thoái.