Ninh Hạo vẫn được coi là một “Guy Ritchie Trung Quốc” được so sánh với Quentin Tarantino, nhưng đạo diễn trẻ này lại mong muốn trở thành một Steven Spielberg.