Năm 2000, Công ty cổ phần Giống cây trồng Nha Hố làm thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) cho 16 công nhân thì phát hiện thời gian từ năm 1999 trở về trước, số lao động này không được đơn vị quản lý trước đây làm thủ tục tham gia BHXH.