(Vietstock) – CTCP Thép Nam Kim (HOSE: NKG) công bố đạt 42 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng, bằng 42% so với cùng kỳ năm 2010.

Theo BCTC hợp nhất quý 3, doanh thu thuần của NKG tăng 9% so cùng kỳ năm trước, đạt 848 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp lại giảm gần 43% so cùng kỳ, đạt gần 39.5 tỷ đồng.

Lợi nhuận ròng hợp nhất vỏn vẹn 1.72 tỷ đồng, bằng 8% cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của công ty, sở dĩ lợi nhuận giảm mạnh là do doanh nghiệp phải chịu lãi suất vay vốn tăng quá mức làm cho chi phí tài chính tăng cao. Ngoài ra, biến động tỷ giá cũng làm phát sinh lỗ khoản chênh lệch tỷ giá.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần ghi nhận 2,148.38 tỷ đồng, tăng 29% so cùng kỳ năm 2010. Lợi nhuận trước thuế đạt 51.28 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 42 tỷ đồng, bằng 42% so cùng kỳ năm trước.

Được biết, ĐHĐCĐ thường niên của công ty đã thông qua chỉ tiêu 150 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Tuy nhiên mới đây, NKG thông báo triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh