Bắt nguồn từ thị trường địa ốc Mỹ, cuộc khủng hoảng “nợ dưới chuẩn” lan rộng, làm chao đảo thị trường tiền tệ và chứng khoán quốc tế...