(CafeF) – Giá dầu sẽ còn tiếp tục tăng nếu các nước lớn bận rộn đổ lỗi cho nhau thay vì thống nhất để đưa ra một giải pháp chung nhằm bình ổn thị trường. >  Vòng luẩn quẩn trên thị trường dầu mỏ/   Có nên tiếp tục đầu tư vàng?