Platini chọc ngoáy người Anh. Chuyện ấy quá quen thuộc, đến mức người ta cho rằng vị Chủ tịch UEFA là "anti-english"