Giadinh.net - Tiểu thuyết gia người Pháp Jean-Marie Gustave Le Clezio đã vinh dự được nhận giải Nobel văn học năm nay.