VIT - Một nghiên cứu gần đây đã cảnh báo thế giới có thể phải đối mặt với một cú sốc năng lượng mới khi nền kinh tế bắt đi vào giao đoạn thịnh vượng mới mà nguyên nhân cũng một phần bắt nguồn từ đầu tư bị thu hẹp và dầu lửa rớt giá có thể khiến sản lượng dầu mỏ bị cắt giảm thêm 8 triệu thùng dầu mỗi ngày trong 5 năm tới.