Hanoinet - Huyền (sn1992) vốn là học sinh khá, có hạnh kiểm tốt, vui tính và ngoan ngoãn. Những tưởng thế là cô Nga, mẹ Huyền phải cảm thấy yên tâm.