[Kênh14] - Đôi khi "Quạt mo" còn mệt mỏi hơn các đương sự trong tình iu nữa đấy.