Sau gần 8 năm đi vào hoạt động, Trường trung học nghiệp vụ Du lịch Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có những đóng góp không nhỏ trong việc đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp cho ngành du lịch 14 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên...