Hiện nay ứng dụng Nokia Camera - một sự hợp nhất giữa Pro Cam và Smart Cam trước đây - đã được cung cấp cho người dùng những máy Lumia cao cấp như 1020, 925, 920, và có sẵn trên Lumia 1520. Trong thời gian tới, Nokia cho biết rằng "những thiết bị Windows Phone 8 còn lại trong dòng Lumia" cũng có thể sử dụng ứng dụng chụp ảnh này "thông qua bản cập nhật Lumia Black". Như vậy, mặc dù Nokia không nói rõ nhưng chúng ta vẫn có thể kì vọng rằng những thiết bị cấu hình thấp như Lumia 520, 620, 625, cộng với Lumia 720, 820 cũng có thể sử dụng những tính năng chụp ảnh chuyên nghiệp của Nokia Camera (chỉnh tốc độ, ISO, cân bằng trắng...). Lumia Black dự kiến sẽ được phân phối vào đầu năm sau.

Hiện nay ứng dụng Nokia Camera - một sự hợp nhất giữa Pro Cam và Smart Cam trước đây - đã được cung cấp cho người dùng những máy Lumia cao cấp như 1020, 925, 920 , và có sẵn trên Lumia 1520 . Trong thời gian tới, Nokia cho biết rằng "những thiết bị Windows Phone 8 còn lại trong dòng Lumia " cũng có thể sử dụng ứng dụng chụp ảnh này "thông qua bản cập nhật Lumia Black ". Như vậy, mặc dù Nokia không nói rõ nhưng chúng ta vẫn có thể kì vọng rằng những thiết bị cấu hình thấp như Lumia 520, 620, 625, cộng với Lumia 720, 820 cũng có thể sử dụng những tính năng chụp ảnh chuyên nghiệp của Nokia Camera (chỉnh tốc độ, ISO, cân bằng trắng...). Lumia Black dự kiến sẽ được phân phối vào đầu năm sau.

Xem thêm: Một số thông tin về bản cập nhật Lumia Black

Nguồn: Nokia Conversation