Chỉ còn bốn ngày nữa là tới thời điểm CHDCND Triều Tiên tuyên bố phóng vệ tinh, khiến quốc gia lân bang Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ... lo lắng.