Diện tích trồng mì (phía bắc gọi là củ sắn) tăng lên trong khi giá phân bón, nhân công tăng cao.