Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai cho biết: Hiện đơn thư của gần 4.000 nông dân các xã Long Phước, Phước Thái (H.Long Thành), Long Thọ, Phước An (H.Nhơn Trạch) đã được xác minh và thống kê con số thiệt hại cụ thể để kiến nghị, yêu cầu Công ty Vedan bồi thường do xả nước thải chưa qua xử lý gây thiệt hại cho họ.