PNO - Ngày 6/9 tại Huế, tổ chức JICA Nhật Bản và Trường Đại học Nông Lâm Huế đã tiến hành hội thảo tổng kết đánh giá thực hiện dự án: “Tiếp cận tổng hợp đến các đối tượng dễ bị tổn thương nhằm ứng phó với thảm họa tự nhiên” ở miền Trung Việt Nam.

Quang cảnh hội thảo sáng 6/9

Sau 3 năm thực hiện, (từ tháng 10/2010 đến tháng 9/2013), dự án đã triển khai tại vùng núi, đồng bằng, thành phố, ven biển... ở các xã Hương Lâm, Hồng Tiến, Hương Vân, Hương Phong và nhóm dân định cư vạn đò thuộc thành phố Huế với nhiều mô hình phong phú như nuôi gà sao, nuôi heo, trồng nấm, nuôi giun đất, nuôi ong lấy mật…Qua dự án, đã có hàng ngàn hộ dân nghèo ở các vùng, miền được tiếp cận các mô hình sản xuất hay, mới lạ và hiệu quả, giúp họ phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.

Sinh viên trường đại học Kyoto, Nhật Bản tham quan mô hình nuôi heo ở phường Hương Vân

Bài học rút ra trong quá trình thực hiện dự án là tính đa dạng trong các hoạt động sản xuất, hoạt động nâng cao năng lực cho người dân, trước hết là tăng cường các hoạt động sinh kế; làm cho người dân quan tâm để từ đó tăng cường năng lực giúp họ có đủ khả năng đối phó hiệu quả với thảm họa thiên nhiên.

THUẬN HÓA