Loại áo ngực đặc biệt mới được ra mắt đã nhanh chóng gây xôn xao trên khắp các đường phố tại London, Anh.