KTNT - Hàng ngàn con bò sữa tại Hoa Kỳ đang bị biến thành nguyên liệu làm bánh humburger bởi giá sữa xuống thấp đến mức nông dân không còn đủ khả năng nuôi chúng.