Là một công ty quốc tế chuyên về mặt hàng lương thực, thực phẩm, với trụ sở chính đặt tại Pháp, Công ty thực phẩm Kim Hà (Kim Ha Food SARL) kinh doanh khá nhiều nông, thủy sản có nguồn gốc từ Việt Nam, kim ngạch mua bán với Việt Nam tăng khoảng 10-15%/năm.