(Zing) - Trò chơi trực tuyến NosTale vừa tung ra phiên bản toàn cầu dành cho thị trường Bắc Mỹ và do hãng game mới toanh Uforia vận hành.