"Tôi chỉ quan tâm đến những ai mà tôi yêu quý. Thời gian để dâng hiến cho tình yêu đâu có nhiều. Đừng nên sử dụng nó cho những điều vô lý, chẳng hạn như đi kiểm soát suy nghĩ và tình cảm của kẻ khác..." - Nhạc sỹ Hà Dũng chia sẻ.