Album nhạc Trịnh của Trần Hiếu đã được thu âm xong. Và trong tháng 5 tới sẽ có mặt tại thị trường.