Trần Tiến là gương mặt tiêu biểu của lớp nghệ sỹ kịch nghệ cách mạng đầu tiên. Với ông, nghệ thuật là niềm say mê hồn nhiên và ông đã trả giá và tận hưởng cả một đời với sân khấu.