Chiều Xuân kể về một mùa xuân gắn liền với sự thay đổi trong cuộc đời mình, đó là mùa xuân chị gặp nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, ông xã chị bây giờ.