Sao anh đẹp trai mà anh lại 'nhây' thế này hả Trịnh Thăng Bình ơi.

(Nguồn: Ơn giời, cậu đây rồi)

Hưng Social