[Kênh 14] - Nữ hoàng gợi cảm gặp nữ hoảng mỏ nhọn = tắt điện, hehe.