[Kênh14] - Để tăng phần hấp dẫn cho bộ phim "Kiếm Điệp", đạo diễn đã cho Ngô Tôn và Thái Trác Nghiên có một cảnh hôn nhau ở cuối phim.