Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Thị Thu Hương cho rằng không công bằng thân chủ của mình khi hơn 200 người khác có cùng hành vi nhưng không bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Việt Hùng