Trên đường giao thông bình thường, người phụ nữ đứng tuổi đã lái siêu xe của Ý với vận tốc có thời điểm lên đến 124 dặm/h (khoảng 200 km/h).