ND - Nữ vận động viên vật tự do người Canada gốc Việt Carol Huỳnh đã được trao giải Nữ vận động viên tiêu biểu của nước này năm 2008.